Norges ÖB, Sven Hauge och svenske arméchefen Nils Sköld tillsammans med  norska och svenska gardessoldater, med trummor och trumpeter, högtidlighåller 40-årsminnet av "reservpolitiutbild-ningen" 1983 vid docent Harry Södermans grav  vid Turinge kyrka. (LT tisdagen 14 juni 1983)

Norska veteraner besöker  vid två tillfällen Harrys grav vid Turinge kyrka 2007.

Nästa sida

Till startsidan

Docent Harry Södermans grav på Turinge kyrkogård i Nykvarns kommun.