1945
12 jan. Norska poliser/militärer flyger i amerikanska Dakotaplan från Kallax i Luleå till Kirkenes för att ta över ansvaret när ryssarna lämnar området. Thor Heyerdal var en av norrmännen.

Harry Söderman åker på eget initiativ till Oslo den 5 maj efter samråd och tillstånd av statsministern, han kontaktar även den norske militärattachén, Ole Berg, i Sverige. Han träffar i Oslo främst gestapochefen i Norge, SS- oberführer Heinrich Fehlis (ungefär överstes grad).
Måndagen den 7 maj kl 1550, norsk tid, kungjordes den tyska kapitulationen i norsk radio. Söderman förhandlar med Fehlis så att tyskarna inte fortsätter med militärt motstånd. Den tyske kommendanten för Norge, general Böhme fanns i Lillehammer, Söderman träffade aldrig generalen. Söderman skulle ha ätit lunch med Joseph Terboven, tyskarnas högste chef, men denne ringde kl 14 och uppsköt lunchen p g a ett viktigt meddelande från Tyskland, (sannolikt om att Tyskland hade kapitulerat).

Harry Söderman agerar nu som Oslos interimistiske polischef, han åker till Grini, det tyska lägret för cirka 5000 norska manliga och 500 kvinnliga fångar strax utanför Oslo och öppnar personligen lägret och förklarar att alla fångar nu är fria. Fehlis tar gift och skjuter sig. Allt detta sker under fyra dygn.

Harry Söderman flyger dagen efter hemkomsten från Oslo på Regeringens uppdrag till Nordnorge för att klara ut hur den stora mängden av mycket undernärda och plågade ryska krigsfångar, ca etthundratusen, skall erhålla förnödenheter, som strax sänds med amerikanska plan från Kallax.

1951 Mars-dec. Arkitekten bakom reorganisationen av den västtyska polisen. Harry Söderman börjar omtalas som "Revolver Harry", (OBS Kopplingen till hans doktorsavhandling), bl a av den östtyska pressen när Söderman ville att den västtyska polisen skulle utrustas med pistoler/revolvrar. Politisk talare för det svenska Bondeförbundet.

1953 Pension. Flyttar med familj till USA.
1954 Presenteras för påven Pius XII i samband med en Interpolkonferens i Rom. Konsultuppdrag i Estland, Israel, USA och Schweiz.
1946-1956 Generalrapportör för Interpol
1947 Harrys hälsa försämrades. Flera hjärtinfarkter. Förstorat hjärta. Rökte 40 cigaretter om dagen. Försökte röka pipa och cigarettmunstycke med kristallfilter. Ordinerades nitroglycerin och whiskey. Doktorn gav honom sju år.

1956 Harry Söderman avlider i hjärtinfarkt/hjärnblödning i det då franska Tanger i Algeriet den 16 mars. Han hedras med statsbegravning på Turinge kyrkogård i nuvarande Nykvarns kommun.


Till startsidan

Nästa sida