Årtal i dr Harry Södermans händelserika liv 

1912-1917 Östersunds Högre Allmänna Läroverk,
1917-1918 Västerås gymnasium .
1919-1920 Malmö tekniska fackskola
1921-1922 Tekniska institutet i Alt-Streliz & Tekniska högskolan i Altenburg
1923 Värnplikt vid Jämtlands fältjägare i Östersund, signaltrupperna
1924-1926 Studieresor i Asien
1927-1928 Assistent hos professor Lochard vid Lyons polislaboratorium

1928 Filosofie doktor i kriminalteknik vid Lyons universitet. Avhandlingen avser hur identifiering kan göras så att en avlossad kula kan bindas till ett särskilt vapen. Pipans räfflor och bommar lämnar spår på kulan. Han konstruerade även en teknisk apparat som används vid denna undersökning. Apparaten kallas Hastoscope, (Ha(rry)s(öderman)toscope).

1929-1930 Egen firma
1930 Docent i kriminalteknik vid Stockholms Högskola.

1931-1939 Föreståndare för Stockholms Högskolas kriminaltekniska institut. Föreläser även vid engelska polishögskolan i Hendon. Får ett stipendium från Sweden American Foundation och åker till USA för studier i kriminalteknik. Organiserar New Yorkpolisens laboratorium.

1939-1953 Överdirektör vid Statens kriminaltekniska anstalt. (Idag SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping.) Hans sekreterare blir Astrid Lindgren 1939, hon skriver böckerna om Bill Bergson Masterdetective, som blir Mästerdetektiven Kalle Blomkvist, både som bok och film med uppföljare. De kriminaltekniska kunskaperna, som Kalle Blomkvist fick, lärde hon sig naturligtvis vid SKA och av Harry Söderman.
Astrid Lindgren rekryteras även av Harry till ett särskilt hemligt uppdrag vid den militära brevcensuren..
1942 Inbjuden till Scotland Yard. Norges justitieminister i London, Terje Vold, frågar honom om inte norska flyktingar i Sverige kunde utbildas till poliser där. Han för frågan vidare till Regeringen.

1943-1945  Utbildningschef för den norska och danska "polispersonalen".
Utses av Regeringen. Från att blygsamt ha planerat för 50 poliser så utbildades 15 000 norrmän och 3 000 danskar till militärer och poliser, de organiseras snart som fullt utrustade bataljoner med artilleri, samband, underhåll och fordon .
Minst 35 st olika utbildnings- och övningsplatser användes. Kostnaderna, tiotals miljoner, stod Sverige för, skulderna efterskänktes. Cirka 8 miljoner kom från den norska regeringen i England.
Svenska försvarsstaben deltar mycket aktivt vid planering samt genomförande av olika övningar. Arvprins Gustaf Adolf, vår konungs fader, ingick i övningsledningen. Statsrådet Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander besökte bl a den stora Hälsingemanövern.


Till startsidan

Nästa sida