Röster om Harry som ung och vuxen.

 • Han var ett geni, men full av de värsta upptåg
 • En glupande aptit på mat och böcker
 • Kemi var tidigt hans hobby
 • Svulstig svada, en fysisk kraft, en vingbred fantasi
 • Han verkade som en orolig fågel, för vilken buren alltid var för liten
 • Hade en blixtrande begåvning
 • Rymde ofta under skoltiden med en ryggsäck med litet mat i för att söka sig ut i "världen"
 • Luktade det svavelväte eller karbid i skolkorridorerna, smällde det i någon källarvåning i stadsdelen, då misstänktes gossen Söderman omedelbart.
 • Under Harrys skoltid var aga ständigt förekommande i alla skolor, Harry var utsatt för detta ett antal gånger
 • Harry provade tillsammans med en kamrat att bedöva sig med kloroform, det slutade lyckligt utan alltför stora biverkningar
 • Harry hade tidigt problem med finnar i ansiktet, han provade mycket bl. a. röntgenstrålning, men han svullnade avsevärt efter varje behandling
 • Han gjorde värnplikten vid Jämtlands Fältjägare i Östersund, utbildades där vid signaltrupperna, när man såg att använde glasögon blev han malaj och fick skyffla kol resten av de återstående 150 dagarna.
 • Harry skrev i unga år en rättfram, slagkraftig prosa. Han var förtjust i böcker och byggde upp ett stort bibliotek av klassiker i snygga band.
 • Harry var organisatör och problemlösare med synnerligen stor effektivitet.
 • Han hade förmågan att driva fram en sak som han ville ha utförd, han såg problemen i stort och vecklade inte in sig i detaljer, så blev det strålande resultat.

Nästa sida

Till startsidan

Harry, ett år, har stadig och fast blick redan här. Med modern "Karin" Karolina Olivia Sahlin 1903.

Harry som 17-åring 1919.