Källor:

Hansson Tommy, 1995, Harry Söderman och Norges befrielse. Artikel
Larsson Cedric,1952, "Harry Söderman of Stockholm: Master Criminologist." The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 43(1):95-102
Locard E, 1929, "Graphoscope et hastoscope." Revue Internationale de Criminalistique 1:113-117
Locard E, 1929, H Söderman, et al. "Beiträge zur kriminalistischen Staubuntersuchung." Archiv für Kriminologie 92(5-6:234-245.
Locard E, 1931, Traité de criminalistique Vol. I á VII. Lyon, Joannés Desvigne et fils Editeurs.
National Laboratory of Forensic Science, 2002, The fantastic life of Harry Söderman: 1902-1956
Erlander Tage, Minnen 1972-1982.
Söderman Harry, 1927, Brottets värld, 211 sid, W&W
Söderman H, 1928. L ´expertise des armes á feu courtes avec... Lyon, Joannés Desvigne et fils
Söderman Harry, Fontell Ernst, 1930, Handbok i kriminalteknik, 675 sid
Söderman H, 1931, "En ny apparat för uppsamling av damm i förbrytares kläder." Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift 1.
Söderman H, 1931. "Inifrån låsta dörrar." Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift 1(1)
Söderman Harry, 1935, Modern criminal investigation: Drawings..
Söderman Harry, 1936, Modern criminal investigation
Söderman Harry, 1936, Rikoksen maailma: kuinka rikollinen pal..
Söderman H. 1938. Minnesbok för Kriminalpolismän. Stockholm Bokindustri AB.
Söderman Harry, 1945, Skandinaviskt mellanspel: norska och danska trupper i Sverige, 332 sidor. Forum, Stockholm 1945 - norsk utg. Gyldendal, Oslo 1946)
Söderman Harry, 1946, Polititroppene i Sverige
Söderman H, and J. O´Connel, 1952. 1962. Modern Criminal Investigation. New York, Funk & Wagnalls Company.
Söderman Harry, 1953, Manuel d´ enquéte criminelle moderne
Söderman H, 1956. Policeman´s Lot. A Criminologist´s Gallery of Friends and Felons. New York, Funk & Wagnalls Company.
Söderman H, 1956. Quarante ans de police internationale. Paris, Presses de la Cité.
Söderman Harry, 1956, Inte bara brott, översättning av John W Walldén från det amerikanska originalmanuskript, som förelåg vid författarens död, 391 sid, även utgiven i USA under titeln Policemans Lot
Tennant Peter, Vid sidan av kriget : diplomat i Sverige 1939-1945 /  översättning av Hans O Sjöström
Tennant, Peter: Touchlines of war. (originaltitel)
ISBN 91-582-1477-1 (inb)
Stockholm : Legenda, 1989
Söderman Erik, 2010, Revolver-Harry, en biografi, eget förlag.

Litteratur om "Polititropperne"
Borgen, H.F. & Hofsbro, Thor: Norske Polititropper i Sverige / Norge
1943-1945 - Operasjonene i Norge i 1944 - 1945
(Veteranforeningens Historielag, Oslo maj 2005)
Eikli, Gunnar: Fra flukt til Sverige til krig i Finnmark
(Eget förlag Hamar 1996 och ny utgåva 2005)
Elster, Helge & Wigert, Erik (red.): Vi var i Rikspolitiet
(Rikspolitiets Tiltaksnemd på eget forlag 1995)
Johansson, Anders: Den glömda armén (Fischer & Co 2005 )
Johansson Anders: De glömda agenterna (Fischer & Co  2005, 2008)
Johansson, Sven: Kyrkbyn som togs i beslag; dokumentär berättelse om
lägren i Öreryd under andra världskriget (Eget förlag, Hestra 2002)
Örvik, Nils: Norsk militär i Sverige 1943-1945
(Ernst G. Mortensens Forlag, Oslo 1951)
Svensk/Norsk Kultur- och Informationscenter Furudals Bruk, Norska flyktingar i Sverige under andra världskriget,
Norske Polititropper i Sverige/Norge 1943 -1945, Operasjonene i Norge 1944-1945, Veteranforeningen Polititroppene i Sverige/Norge 1943-45
Till startsidan