Harry går in i ett tyskt fångläger med ryska krigsfångar i nordnorge.
Balchen flög upp Harry med medhjälpare till Bodö.
Fångarna totalt ca 100.000 var i ett mycket bedrövligt skick.
Här talar Harry med lägerkommendanten.

Harry står något skymd till höger i sin anorak med pälskrage.

Ryska krigsfångar

Till startsidan

Nästa sida

Till vänster ovan: Svenske flygöversten Gösta von Porath, chef F 21 i Luleå (1886-1972) och USA flygöversten Bent Balchen , (1900-1973, norskt påbrå), en flygets mästare på Dakotatransportplan.


USA- Dakotaplan uppställda på Kallax flygfält i Luleå.