En uppställning för en genomgång efter den stora
Manövern i april 1945, närmast står arvprins Gustaf Adolf, vår kungs fader.
Till höger står den blivande Överbefälhavaren  kallad "Stora Bullret", Nils Swedlund.

Statsrådet Gustav Möller i vit halsduk samt hans statssekreterare Tage Erlander och till höger överste  Ole Berg, kallad "Topsy" i underrättelsesammanhang.

Till startsidan

"Stora Bullret" övlt Nils Swedlund, (1898-1965), blivande svensk ÖB, 1951-1961, och norske översten Ole Berg (1890-1968) i samspråk under en militärövning.
Ole Berg var högste chef för den norska styrkan i Sverige och var ÖB i Norge 1948-1953.

Nästa sida