Berga Gård i Turinge i Nykvarns kommun.
En tid familjen Södermans bostad .
Här fanns  ett större antal grisar, får och arbetshästar, som mest 1500 st.

Harry köpte gården 1944, han fick låna pengar av norrmännen, 140.000 kr.

Gården omfattade 140 tunnland åker och 180 tunnland skog. Harry hyrde sedan ut gården till norrmännen, på ägorna byggdes baracker och där utbildades norska män i motorteknik samt norska kvinnor till lottor.

Harry amorterade av sin skuld senast 1952.

Huset såldes på hösten 1955 till en jordbrukare Carlsson.

Harry samtalar med förmannen
I A Pettersson, (1886-1968).

Harry lät 1946-1948 riva barackerna  på Berga Gård. Dessa hade använts för utbildningen till norska lottor och motorfordonsförare. 
En del av virket användes till att uppföra Turinge Bygdegård. Harry tog alltså initiativet till Turinge Bygdegårdsförening.

För att få ihop pengar till bygget och dess underhåll anordnade Harry en sörmländskt inspirerad 1800-tals-marknad varje år i Fjälla Hage.

Här fanns positivhalare, karuseller, skäggiga damer, auktioner och dansorkester. Marknaden höll på ända till 1968.

Turinge
Bygdegård .
Numera riven.

Till startsidan

Nästa sida