Harry träffar påven Pius XII i Rom 1954 i samband med ett Interpolmöte.

New Yorks biträdande. polischef John J O´Connel, medförfattare till boken "Handbok i kriminalteknik.

Dr HARRY SÖDERMAN
Harry konstruerade och utvecklade detta jämförande
mikroskop för att kunna bestämma pistolkulors härrörande
till olika vapen efter det att de har avlossats.

Det kallas
Hastoscope, of Ha(rry)S(öderman)toscope.

Till startsidan

Nästa sida